הוד השרון – חינוך

בתי ספר – בהוד השרון אחד עשר בתי ספר יסודיים שכוללים בית ספר לחינוך מיוחד שנקרא “צורים”. “נוה משה” הוא בית ספר השייך לרשת חינוך עצמאית והוא כולל מספר מצומצם של תלמידים, כחמישים. “בית הספר הדמוקרטי הוד השרון” פועל החל מ-2001 ולומדים בו כ-220 תלמידים. כמו כן, פועל גם בית ספר “שילה” שהוא בית ספר דתי והוא הוותיק ביותר במגדיאל. בנוסף פעיל גם בית הספר תל”י – תגבור לימודי יהדות, השם דגש על לימודי יהדות לתלמידים מסורתיים וחילונים, לומדים בו כ-600 תלמידים מכיתה א’ עד ט’ ואליו מגיעים תלמידים גם מכפר סבא רעננה והרצליה. שאר בתי הספר הם – ממלכתי קהילתי “נוה נאמן, ממלכתי קהילתי א’, לפיד, יגאל אלון, המגן, רעות ורבין. בקרוב יקום בית ספר חדש בהוד השרון שיחליף את ממלכתי קהילתי א’ שקיים מ-1941.
חטיבות ביניים – בהוד השרון יש שלוש חטיבות ביניים והן – “הראשונים”, “השחר” ו”עתידים”. בבית ספר תל”י לומדים גם עד כיתה ט’ אך נחשב על פי משרד החינוך כבית ספר יסודי.
תיכונים – בהוד השרון ארבעה תיכונים, תיכון “הדרים”, “מוסינזון” ו”רמון”. בית הספר “מוסינזון” שוכן בכפר הנוער ע”ש ב.צ. מוסינזון ונהנה משירותי העירייה משום שהוא עונה על צורכי העיר. ב-3 בספטמבר 2006 נפתח בצפון מגדיאל בית ספר תיכון חדש – “תיכון רמון”, שנועד לשרת את תושבי שכונת מתחם 200 ואת תושבי גיל עמל. קיימת בעיר מחלוקת האם בנייתו ופתיחתו של בית הספר הייתה צעד נכון. כיוון שבית הספר מוסינזון יכול היה לקלוט את כל תלמידי מגדיאל, בנוסף פועל בעיר באזור נווה נאמן תיכון טכנולוגי ה”שרון” של רשת נעמ”ת אשר מיועד לתלמידים שהתקשו במסגרת עיונית.
בהוד השרון העירייה מעודדת תלמידים צעירים ובוגרים לספורט ולאורך חיים נכון. ולכן כיום כמעט בכל בית-ספר בהוד השרון נמצא אולם ספורט אשר מאפשר: חוגים, פעילויות אחה”צ ועוד. בנוסף העירייה עושה תחרויות ספורט עירוניות בין בתי הספר.

מועצת הנוער העירונית – בעיר פועלת מועצת נוער עירונית. מועצת הנוער היא הגוף הנבחר והמייצג של כלל בני הנוער בעיר. נציגי המועצה נבחרים באופן דמוקרטי בבתי הספר העל יסודיים, תנועות הנוער וגופי הנוער השונים. מועצת הנוער היא גוף א- מפלגתי שפועל כדי לקדם ולהשמיע את דבר הנוער בעיר וכדי לייצגו בפני מקבלי ההחלטות השונים.
תנועות נוער (לפי גודל בישראל)
הנוער העובד והלומד, קן “רמתיים” וקן “גיל עמל” (בקרוב יבנה עוד קן).
תנועת הצופים, שבט “איתן” צופי הוד השרון.
תנועת בני עקיבא.
תנועת נוע”ם, תנועת הנוער של התנועה המסורתית