מס שבח, מס רכישה; מי משלם כמה? (ולמה?)

עו"ד אילה בירגר מס שבח הוא מס המוטל על מוכר דירה. מס רכישה הוא מס המוטל על רוכשי דירות. מס שבח הוא מס המוטל על ההפרש בין המחיר ששולם כשהדירה הנימכרת (כיום) נירכשה בזמנו, בתוספת עליית המדד והוצאות שהוצאו לצורך רכישת הדירה והשבחתה (למשל : שכ"ט עו"ד, דמי תיווך, עלויות שיפוצים ותוספות בניה וכיוצ"ב) לבין

המשך לקרוא ←

מכירת דירה מירושה

במסגרת חוק מיסוי מקרקעין כל פעולה המבוצעת במקרקעין, נחשבת לעסקה החייבת בתשלום מס, למעט פעולות שהמחוקק הגדיר מראש וקבע לגביהם תנאים מפורשים לקבלת פטור מלא או חלקי מתשלום מס. אחת מהפעולות האמורות היא ההורשה. החוק קובע כי הורשה איננה מכירה. המשמעות היא שהעברת זכויות במקרקעין מהמוריש לשם היורשים, אינה נחשבת למכירה. מה קורה כאשר אותו

המשך לקרוא ←

היטל השבחה – עקרונות החיוב

המסגרת הנורמטיבית להיטל השבחה קבועה בסעיף 196א לחוק התכנון והבניה (להלן-"החוק"). החוק העניק מנדט לועדה המקומית לגבות היטל השבחה בשיעור בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית (להלן- "התוספת"). בתיקון 18 לחוק (משנת 1981) בוטל מס ההשבחה, ונקבע הסדר חלופי שבמרכזו הטלת היטל השבחה בשיעור מחצית "ההשבחה". מנגד זכאי בעל מקרקעין לפיצוי מקום שתוכנית פגעה במקרקעין שבבעלותו.

המשך לקרוא ←

כך תשלמו פחות מס רכישה

קניית דירה היא החלום הקולקטיבי של המשפחה הישראלית. מי שרוצה לממש את החלום של רכישת דירה נאלץ, בדרך כלל, להקצות לעניין את רוב חסכונותיו ואף לקחת משכנתא של מאות אלפי שקלים. אבל העלות של רכישת דירה לא מסתכמת רק במחיר הדירה. מי שרוכש דירה במדינת ישראל צריך, ברוב המקרים, לשלם מס למדינה שמכונה "מס רכישה"..

המשך לקרוא ←