רישום הערת אזהרה

לשכת רשום המקרקעין (טאבו) מנהלת את רישום הבעלויות בדירות וקרקעות בישראל באופן שכל אדם יכול לפנות ללשכה ויוכל לקבל פירוט מלא מיהם הבעלים של אותה דירה. בטרם ירכוש דירה מבעליה יבדוק הקונה אם היא רשומה על שם המוכר בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), אם המוכר נטל משכנתא כלשהי, האם הוטלו עיקולים על זכותו בדירה בלשכת רישום המקרקעין והאם המוכר התחייב כלפי מישהו אחר לגבי אותה דירה. לצורך כך, בין היתר, נוצרה הערת אזהרה.

מיד עם חתימת חוזה רכישת דירה או קרקע יפנה הקונה הזהיר ללשכת רישום המקרקעין ויבקש לרשום הערת אזהרה לטובתו. הערת האזהרה נרשמת בצד שם הבעלים הרשום של הדירה או הקרקע, כך שאם המוכר יבקש למכור את הדירה שנית, כל קונה פוטנציאלי יגלה כי המוכר כבר התחייב כלפי בעל הערת האזהרה וימנע מלהתקשר שנית עם המוכר הנוכל.

יתרון נוסף לקונה דירה ברישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין, הוא בכך, שנושה של המוכר שיבקש להטיל עיקול על זכויותיו בדירה ידחה מפני הקונה אשר לטובתו נרשמה הערת אזהרה לפניו.

נוהל חדש לרישום הערות אזהרה

החל מינואר 2005 מתיר אגף רישום מקרקעין רישום הערות אזהרה מפורטות בתנאי שתוגשו בקשה משותפת של הצדדים. הבעיה שהערת אזהרה מפורטת באה לפתור היא כזו: קונה רוכש דירה מיזם, "על הנייר" או במהלך הבניה, עשוי לקבל כבטוחה להשקעתו הערת אזהרה על הקרקע עליו נבנית הדירה. עד אשר יירשם בית משותף על ידי משרד עורכי דין שמייצג את הקבלן, כל זכויותיו של הקונה יבואו לידי ביטוי בהערת אזהרה בלבד על זכויות הקבלן בקרקע. בדרך כלל ימתין הקונה לרישום בעלותו בדירה במשך מספר שנים ועד אז יהיה עליו להסתפק באותה הערת אזהרה, יחד עם כל רוכשי הדירות באותו בניין. חסרונה של הערת אזהרה הוא בחוסר הפירוט של הדירה.

כדי לרשום הערת אזהרה על פי ההסדר החדש, אין עוד צורך לצרף הסכם או התחייבות ורשם המקרקעין יסתפק בטופס המיוחד שיכלול חתימות של המתחייב, של בעל הקרקע ושל הזכאי להערת אזהרה.

הנתונים אשר ניתן לרשום בבקשה לרישום הערת אזהרה מפורטת מוסכמת ואשר ירשמו בנסח המקרקעין:
1. פרטי בעל הזכות במקרקעין שעל זכויותיו נרשמת הערת אזהרה.
2. פרטי המתחייב
3. פרטי הזכאי להערת האזהרה
4. מהות ההתחייבות ותאריך
5. פרטי הנכס:

-קומה
-כיווני אויר
-מס' המגרש: יש לציין מספר המגרש הזמני בהתאם לתוכנית בניין עיר בצירוף פרטי התוכנית או לפי הסכם שיתוף בין הבעלים בדבר חלוקת המקרקעין.

הסדר חדש זה אינו מבטל את רישום הערת אזהרה על פי ההסדר הישן.