כך תשלמו פחות מס רכישה

קניית דירה היא החלום הקולקטיבי של המשפחה הישראלית. מי שרוצה לממש את החלום של רכישת דירה נאלץ, בדרך כלל, להקצות לעניין את רוב חסכונותיו ואף לקחת משכנתא של מאות אלפי שקלים. אבל העלות של רכישת דירה לא מסתכמת רק במחיר הדירה.

מי שרוכש דירה במדינת ישראל צריך, ברוב המקרים, לשלם מס למדינה שמכונה "מס רכישה".. לשלם מסים אמנם צריך, אבל יש לא מעט מקרים שבהם ניתן לשלם פחות מס רכישה ולחסוך כסף רב.

מהו מס רכישה?
מס רכישה משולם על רכישת זכויות במקרקעין, כגון דירות מגורים, מגרשים וחנויות. כלומר, בנוסף לתשלום עבור המקרקעין נדרש הקונה להעביר סכומים מהותיים נוספים לאוצר המדינה בגין השקעתו החדשה.

מה גובהו של מס הרכישה?
מס רכישה מחושב ומשולם לפי שיעור מסוים ממחיר העיסקה. תושב ישראל שרוכש דירה ראשונה או קרקע לבניית דירה ישלם מס רכישה באופן הבא: עד לסכום של 925,000 ש"ח ישנו פטור (0%). מסכום זה ועד 1,300,000 ש"ח הוא ישלם 3.5% ומעבר לסכום זה הוא ישלם 5%.

כשמדובר בדירה שנייה או יותר ולא בדירה ראשונה, מס הרכישה אפילו גבוה יותר ועומד על 3.5% עד לסכום של 787,000 שקל, ומעבר לסכום זה נגבה מס של 5%.

כיצד ניתן לשלם פחות מס רכישה בעת קניית דירות נוספת?
אם אתם קונים דירת מגורים שנייה ובכוונתכם למכור את הדירה הראשונה, תוכלו לשלם פחות מס רכישה. כל שעליכם לעשות הוא להתחייב בפני רשויות המס למכור את דירתכם הראשונה בתוך 24 חודשים או תוך 12 חודשים מיום המסירה הקבוע בהסכם . כך, תוכלו ליהנות ממדרגות המס כמו בעת קניית דירה ראשונה ,חשוב לציין, שאם לא תצליחו למכור את הדירה הראשונה בתוך זמן זה, ידרשו מכם לשלם את המס הגבוה יותר, בתוספת ריבית והצמדה.

מי זכאי להנחה במס רכישה?
העברת בעלות על דירה בתוך המשפחה: העברת מקרקעין בין קרובים כהגדרתם בחוק (בן זוג, הורים, צאצאים, כולל נכדים ונינים, בני זוג של הצאצאים ואחים ואחיות) תחויב במס רכישה של שליש בלבד מהמס המלא שהיו צריכים לשלם לפי מדרגות המס הקיימות. כלומר, מדובר בהנחה של 67%.

העברת בעלות על דירה בתוך המשפחה לא תחויב במס רכישה במקרים הבאים: העברת זכויות בדירת מגורים ללא תמורה בין בעל לאשתו או מהאשה לבעל, המתגוררים יחד באותה דירה; העברת בעלות של זכויות במקרקעין עקב גירושים, על-פי פסק דין לגירושים, הנעשית בין בני הזוג לשעבר או לילדים שלהם. יצוין, כי העברת בעלות על דירה בדרך של ירושה לא נחשבת למכירה של הדירה ולכן לא תחויב במס רכישה.

הנחות לעולים חדשים: עולים חדשים זכאים להקלות במס רכישה. עולה חדש מוגדר לצורך העניין כמי שרשום במשרד הפנים כבעל אשרה או תעודת עולה, או כבעל אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג 1'א. עולה כזה שרוכש דירת מגורים זכאי לשלם מס רכישה מופחת של 0.5% עד לתקרה של ‎ 1,031,535 ש"ח.

מעבר לסכום זה הוא ישלם 5%. הקלה זו ניתנת בתנאי שהדירה נרכשה בתוך 7 שנים מיום העלייה לישראל לראשונה או שנה לפני העלייה.

הנחה לנכים, נפגעי טרור, משפחות חיילים שנספו במערכה ומשפחות אזרחים שנהרגו בפעולות טרור: רכישת זכות במקרקעין למגורים על-ידי נכה, נפגע טרור או בן משפחה של חייל שנספה במערכה תחויב במס רכישה של 0.5% על כל שווי הדירה הנרכשת. הקלה זו תינתן לאדם אחד פעמיים בלבד. כאשר הדירה נרכשת במשותף על-ידי בני זוג שאחד מהם הוא נכה, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, תוענק ההקלה לשני בני הזוג.

ההגדרה של נפגע טרור הזכאי להקלות במס רכישה היא: נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שאחוז נכותו לצמיתות אינו נמוך מ-19%. אם נפטר הנפגע כתוצאה מפעולת האיבה – הזכאות ניתנת לבן משפחה של הנפגע כמשמעותו בחוק האמור, הזכאי לתגמול, וליתום עד גיל 40.