פינוי שוכר

הקושי הבלתי נסבל לפנות שוכר

איך מפנים שוכר שלא משלם דמי שכירות או שמסרב להתפנות? קיימות מספר דרכים, שאם נוקטים בהן מראש, יכולות בהחלט להקטין את הסיכוי להימצא בסיטואציה.

תביעת פינוי
אזרח הגון ושומר חוק יאמר כי הדרך הטבעית ביותר היא להגיש תביעת פינוי נגד השוכר בבית המשפט. אולם לרוב זו הדרך הפחות מהירה לטפל בעניין. הליכים משפטיים לוקחים זמן, ונניח שעברתם כבר את הליכי בית המשפט וקיבלתם צו פינוי. את הצו צריך לממש באמצעות רשויות האכיפה.

תלונה במשטרה
גם זו אינה דרך יעילה. המשטרה אינה בנויה לערוך בירור משפטי מיידי ולהכריע בין הצדדים. בדומה לסכסוכי שכנים, עד שאין חלילה אלימות, המשטרה תמנע בדרך כלל מלהתערב. המשטרה דווקא יעילה יותר בצד ההפוך: שוכר שמסרב להתפנות למרות שהפר את הסכם השכירות מזעיק את המשטרה להגנתו, כאשר המשכיר מגיע כדי לפנותו או כדי להיכנס לדירה שבבעלותו. מי שעלול להיות בבעיה הוא דווקא בעל הדירה.

חילוט ערבויות ומימוש בטוחות
השוט היעיל ביותר כנגד שוכר הוא הערבות. אם נתן שוכר למשכיר ערבות בנקאית, כבטוחה לקיום התחייבויותיו בהסכם השכירות, יוכל המשכיר לחלט את הערבות במקרה של סירוב השוכר להתפנות. נכון שהערבות עצמה או מימושה אינם גוררים את ביצוע הפינוי אבל כשקיים שוט בדמות ערבות בנקאית משמעותית קטנים הסיכויים ששוכר יסרב להתפנות.
אם בכל זאת נאלצים להסתפק בפחות הרי שראוי לקבל בנוסף לשטר בטחון רגיל גם שני ערבים טובים, שמציגים משכורת קבועה, נכס בבעלותם וכו'. מומלץ גם לקבל מעו"ד שטר חוב מתוחכם יותר משטר הדואר הרגיל. יש שטרות שמאפשרים בתנאים מסוימים לממש כסף ישירות מחשבון הבנק של השוכר או הערב ללא צורך בהליכי הוצל"פ.
סעיפי דין עצמי בחוזה השכירות
אני ממליץ למשכיר לכלול בחוזה סעיפים שמאפשרים במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד השוכר פעולות כגון החלפת מנעולים, ניתוק הדירה מחשמל, גז, מים, טלפון, הוצאת מיטלטלין של השוכר. סעיפים מרתיעים אלה אינם תמיד קלים ליישום. שימוש נכון בהם עשוי לסייע לפנות שוכר סרבן.רצוי לפני נקיטה בהליכים "אגרסיביים" לשלוח מכתב מעו"ד שמאפשר לשוכר להתעשת.

עשיית דין עצמית
המשפט בישראל מכיר באפשרות זו הכרה מצומצמת כמובן, שכן מדובר בנושא רגיש שיכול להיות מנוצל לרעה. מתירה מערכת המשפט למשל למי שנשללה ממנו החזקה בנכס בכוח, להפעיל "כוח סביר" על מנת להחזיר את המצב לקדמותו. כלומר, פעולות כוחניות כאשר הן באות כתגובה נגד פעולה כוחנית ובלבד שהן נעשות במידה סבירה.