עדכונים מראש המועצה באורנית

מצ"ב לינק לדף הפייסבוק של מר שלומי לנגר – ראש מועצת אורנית.

שלומי לנגר מרבה לשתף לעדכן ולהודיע על הקשור לאורנית ולכן ניתן לקבל מידע עדכני וזמין וכמובן ליצור איתו קשר לשאלות.

 

https://www.facebook.com/shlomilanger?fref=nf