ראש העין מחיר למשתכן

ראש העין – דירות בפרויקט מחיר למשתכן יימכרו החל ממליון שקל

 

מחיר למשתכן בראש העין: החל ממיליון לדירה
הושלמו 3 מכרזים נוספים בשיטת מחיר למשתכן לחסרי דיור, הכוללים 590 יחידות דיור, בבית דגן, בראש העין ובפסגת זאב. המחירים משקפים הנחות שבין 250 ל-300 אלף שקל, בהשוואה לדירות דומות בשוק

במסגרת המכרזים, הקבלנים רוכשים את השטח מהמדינה בהנחה, ומתחייבים למכור את הדירות במחיר נמוך ממחירי השוק. המחירים המשוערים בשלושת המכרזים הללו משקפים הנחות שבין 250 ל-300 אלף שקל, בהשוואה לדירות דומות בשוק.

הזכאים לרכישת דירת מחיר למשתכן הם "חסרי דיור" – מי שלא הייתה דירה בבעלותם בשש השנים האחרונות – יחיד מגיל 35 ומעלה וזוגות בכל גיל. בחירת הזוכים מבין הזכאים שנרשמו לפרויקט תתבצע באמצעות הגרלה. זכאי שרכש יחידת דיור במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיה רשאי למכור את יחידת הדיור לצד שלישי במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4.

014